Hjortsbergs
        Trä
Priser inkl. moms

0709-55 79 22

Reglar

De flesta reglarna som hyvlats av oss är rikthyvlade före hyvling för att erhålla optimal rakhet. Reglar som köpts in har hållfasthetsklassning och står då angivet efter måttet.

Vara Mått [mm]                                                                                             [kr/m]

Regel 45*45
 SEK
Regel 45*70
 SEK
Regel 45*90
 SEK
Regel 45*120
 SEK
Regel 45*145
 SEK
Regel 45*170
 SEK
Regel 45*195 - C24
 SEK
Regel 45*220
 SEK
Regel 45*295*5700 - C24
 SEK

Råspont

Råsponten är hyvlad på alla sidor med rillade ytor på upp/ner sidan. Mått 20 x 100 (byggmått 90)mm och finns i längder på 4,5 meter eller 5,4 meter

Vara Mått [mm]                                                                                              [kr/m]

Råspont 20 * 100 * 4500 
 SEK
Råspont 20 * 100 * 5400
SEK

Sparrar/

Bjälkar

Bjälkar som har kvadratiskt tvärsnitt. Finns i varierande kvalité/pris utefter vad som efterfrågas. Från sågade ytor med kärnan i mitten och vankanter runt om, till kärnan i ena hörnet (spricker mindre och benämns "kvadrantsågat") med rikthyvlade och dimensionshyvlade sidor utan vankant. Om vankant, = -20% rabatt på angivet pris.

Vara Mått [mm]                                                                                              [kr/m]

75 * 75 Sågad
 SEK
70 * 70 Hyvlad
 SEK
70 * 70 Hyvlad Kvadrantsågad
 SEK
100 * 100 Sågad
 SEK
95 * 95 Hyvlad
 SEK
95 * 95 Hyvlad Kvadrantsågad
 SEK
125 * 125 Sågad
 SEK
120 * 120 Hyvlad
 SEK
120 * 120 Hyvlad Kvadrantsågad
 SEK
150 * 150 Sågad
 SEK
145 * 145 Hyvlad
 SEK

Kutterspån

Kutterspån finns på 125 literssäckar. Om större volymer önskas kan man köpa på lösvikt med lasthjälp.

Vara

125 literssäck (ca 15kg), Pris/styck 
40,00 SEK
Lösvikt med lasthjälp, Pris/kubikmeter
160,00 SEK